hjem

Følg siden her, den opdateres ved fangsregistreringer!
For Brede Å og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 33 laks på over 73 cm skal alle fangster af laks over 73 cm genudsættes.

Når det er oplyst, at der er hjembragt 38 laks på 73 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.

For øvrige Brede Å vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 5 laks, skal al fangst af laks genudsættes.

Registrerede fangster af laks (alle) pr. måned

  • Laks restkvote større end 73