Følg siden her, den opdateres ved fangsregistreringer!
For Brede Å og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 23 laks på over 75 cm skal alle fangster af laks over 75 cm genudsættes.

Når det er oplyst, at der er hjembragt 28 laks på 75 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.

For øvrige Brede Å vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 5 laks, skal al fangst af laks genudsættes.

  • Laks restkvote større end 75

STOP for landing af store laks i A – stykket.
For Brede-Aa og Lobæk (A – stykket) gælder, at 2017 kvoten for laks over 75 cm er opbrugt, og alle fangster af laks over 75 cm længde skal genudsættes. Laks med en længde på 75 cm og mindre må dog stadig hjembringes.